Publicacións

bando solic terreos depuradora

SOLICITUDE DE OFERTA DE TERREOS PARA DEPURADORA MUNICIPAL EN PERDECANAI

        O concello de Barro ten previsto levar a cabo a construcción de unha nova depuradora de augas residuais a situar na parroquia de Perdecanai, nos lugares de Lourido ou A Gándara. Os terreos para a localización dese novo equipamento deben de reunir unhas condicións axeitadas  de superficie, escorrentía e sitaución perto do río.        Abrese un prazo de un mes para que os propietarios interesados poidan ofertar terreos que reunan as características necesarias para o emprazamento da infraestructura municipal.

cartel festa do viño 2018

XXXIX Festa do viño 2018

XXXIX Festa do viño 2018

bando biomasa

bando Sobre a xestión de biomasa e a prevención de incendios

A Consellería de Medio Rural, en base á Lei 3/2007, e á Orde do 31 de xullo de 2007, establece:  1. Todas as persoas propietarias ou usufructuarias de terreos situados no Termo Municipal teñen a obriga de xestionar a biomasa vexetal nas súas propiedades antes do 30 de maio de cada ano. Esta xestión debe executarse obrigatoriamente nas seguintes zonas:  En faixas de 50 metros arredor dos núcleos de poboación, así como dentro dos propios núcleos; arredor de parques industriais, e de outras instalacións e edificacións illadas situadas incluso en sólo rústico.     2.  De acordo coa devandita lexislación e coa Lei de Montes 7/2012 de 28 de xuño, o non cumprimento da obriga da xestión de biomasa vexetal constitúe unha infración pola que as Administracións Públicas poden impoñer sancións...

Bando campamento verán 18

Bando campamento verán "DEPO Aventura A Lanzada 18"

CAMPAMENTOS DE VERÁN “DEPO AVENTURA A LANZADA 2018” A Deputación de Pontevedra publicou no (BOPPO nº46 do 6/03/2018) Extracto (BOPPO nº47 do 7/03/2018) as bases reguladoras do Programa Depo Aventura A Lanzada para o ano 2018. Obxecto: Promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das rapazas e rapaces e favorecer a comunicación e o dinamismo multicultural. Os campamentos distribuiranse en 11 quendas de 7 días de duración cada un. Destinatarios: Poderán participar nenas e nenos que cumpran os seguintes requisitos: ·Ter nacido entre 2005 e 2010 (ambos incluidos) ·Estar empadroadas ou empadroados na provincia de Pontevedra. ·Non padecer ninguna enfermidade infectocontaxiosa en fase activa. Prezo da praza: ·100 €/praza ·80 €/praza para menores de familias numerosas ·Subvención do 100% da praza para menores de familias en sit...

anuncio información pública itinerario peonil e ciclista

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA PROXECTO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA PO-531. TREITO: A DEVESA-BRETOÑA

No DOG de data 5 de marzo de 2018 saíu publicado un anuncio polo que se somete a información pública a separata do proxecto de construción relativo ao itinerario peonil e ciclista na PO-531, treito: A Devesa-Bretoña, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados. Os interesados poderán consultar o Proxecto nestas oficinas municipais de luns a venres en horario de 8:30 a 15:00 h. ata o día 18 de abril de 2018.