Publicacións

anuncio exp predios agrarios parc curro portela

ANUNCIO EXPOSICION PUBLICA POPEVA PARCELARIA CURRO-PORTELA

ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CURRO-PORTELA (BARRO - PONTEVEDRA ) EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PLAN DE ORDENACIÓN DE PREDIOS DE ESPECIAL VOCACIÓN AGRARIA Comunícase a todas as persoas propietarias e interesadas en xeral no proceso de reestruturación parcelaria da zona de Curro-Portela que durante as datas que se indican vai estar exposto ao público o Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación Agraria (POPEVA). Durante este período poderán presentar as alegacións que consideren oportunas, mediante escrito rexistrado nas ofcinas da Xunta de Galicia ou por calquera dos medios establecidos legalmente. Igualmente, durante este prazo, poderán solicitar a inscrición provisional en dito plan as explotacións agrarias, agrupacións de persoas ttulares, iniciatvas singulares e iniciatvas de aproveitamento en común interesadas en integrarse en dito plan....

exposicion publica listas censo electoral

EXPOSICIÓN PÚBLICA LISTAS CENSO ELECTORAL - ELECCIÓNS CORTES XERAIS NOVEMBRO 2019

EXPOSICIÓN PÚBLICA  LISTAS CENSO ELECTORAL Con motivo das Eleccións a Cortes Xerais novembro 2019, as listas do Censo Electoral estarán expostas ao público do 30 de setembro ao 7 de outubro de 2019, ambos inclusive. A consulta poderá realizarse nas oficinas municipais, previa identificación do interesado/a. Barro, a 30 de novembro de 2019. O ALCALDE,

anuncio exposic public porx camiños 2f perdecanai barro ii

Exposición Publica Proxecto de Camiños PARCELARIA PERDECANAI - BARRO II

Proxecto de Camiños de  servizo e  obras  na  zona  de reestruturación parcelaria de Perdecanai-Barro  Il.  2ª fase, X-14019.   AVISO   ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE PERDECANAI-BARRO  Il (BARRO - PONTEVEDRA) EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PROXECTO DE OBRAS   Consonte co artigo 63.2 da Lei 4/2015, de 17 de xuño, de mellora da  estrutura  territorial agraria de Galicia comunícase a todas as persoas propietarias e interesadas en xeral que vai estar exposto ao público o Proxecto de Camiños de  servizo e  obras  na  zona  de reestruturación parcelaria de Perdecanai-Barro  Il.  2ª fase, X-14019. Durante o período dun mes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas, mediante escrito rexistrado nas  oficinas da Xunta de Galicia ou por calquera dos medios est...

festa infantil 2019

Festa infantil "BARRO 2019"

Dentro da Programación da XL FESTA DO VIÑO o 13 de xuño de 2019, a partir das 18:00 h., Inchables de balde para todos os nenos e nenas no Pavillón Municipal.

vii certame pintura rapida

VII CERTAME DE PINTURA RÁPIDA 2019

VII CERTAME DE PINTURA RÁPIDA “BARRO 2019” BASES   1.- As presentes bases teñen por obxeto regular a participación no VII Certame de Pintura Rápida “BARRO 2019”, que terá lugar o día 16 de xuño de 2019.   2.- Poderán participar no concurso calquera persoa que o desexe inscribíndose previamente. O dereito de inscripción será gratuito.   3.- Inscripción: Os participantes poderán optar por calquera das seguintes canles: a) Presentar instancia no Rexistro do Concello de Barro (Santo Antoniño 11 – Perdecanai – 36194 BARRO) ata as 15:00 horas do día 14 de xuño de 2019. b) A través do correo electrónico oficinas@barro.es  ata as 15:00 horas do día 15 de xuño de 2019. En calquera caso as solicitudes deberán conter os seguintes datos: - Nome completo do autor/a....