Publicacións

Outros servizos

Xulgado de Paz De Luns a Vénres de 11:00 a 14:00 h. (excepto os Xoves de 17:00 a 19:00 h.) Contacto: 986 711 002 Fax 986 711 001 Protección Civil AA. VIS de Protección Civil de Barro S. Antoniño 20 Bj - Perdecanai 36194 BARRO Telf. 686 938 785. Oficina Municipal de Voluntariado Santo Antoniño 8 - Perdecanai 36194 BARRO Telf. 986 711 577 Farmacia: María José Matobelle Gómez Santo Antoniño 5 B - Bajo - Perdecanai 36194 BARRO Telf. 986 711 184