Publicacións

Centros municipais

Centro de Saude de Barro S. Antoniño 18 A - Perdecanai Telf. 986 711 371 - 986 711 700 Biblioteca Pública Municipal de Barro S. Antoniño 12 - Perdecanai 36194 BARRO Telf. 986 714 806 Servicio Social de Atención Primaria S. Antoniño 11 - Perdecanai - 36194 BARRO Horario de Atención: Luns, martes, xoves e vénres de 8:30 a 15:00 h. contacto: 986 617 227 / FAX 986 711 001 e-mail: servizossociais@barro.es Centro de Información Xuvenil (OMIX) Información Xuvenil Santo Antoniño 12 - Perdecanai 36194 BARRO Telf: 986 714 806 / FAX 986 711 001 Horario de Atención: De Luns a Sábado de 9:00 a 14:00 h. excepto os mércores e vénres de 16:00 a 21:00 h. e_mail: omix@barro.es   Xulgado de Paz Santo Antoniño - Perdecanai - 36194 BARRO Telf: 986 711 588 / FAX 986 711 001...