Publicacións

Escudo

Escudo Escudo tronchado: 1º: En campo de prata un monte de sinople sumado dun sol saínte do monte e un muro amenado de prata. 2º: en campo de prata, movente da destra, unha fervenza de azur, superada de dúas gaivotas de prata; e movente pola sinistra, ata a fervenza, un barranco de sinople cargado de dúas gaivotas voando; campaña de azur. Ó timbre coroa real pechada. Descrición facilitada pola Asociación de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia Non se coñece expediente de aprobación.