Publicacións

Servicios Sociais

Servicio dirixido a tódolos cidadáns para informarlles, orientalles e asesorarlles acerca dos seus dereitos, do exercicio dos mesmos, e dos recursos sociais adecuados para resolvelas súas necesidades.O servicio social de atención primaria, realiza unha acción globalizadora e polivalente, está dirixida ó conxunto de poboación do Concello e ten por obxeto promover y posibilitalo desenvolvemento do benestar social de tódolos cidadáns.