Publicacións

Padrón de Habitantes e Censo

Forma parte tamén da Secretaría Xeral, e esta sección é a encargada de mante-lo Padrón de Habitantes ó día.Na actualidade, o Padrón de Habitantes está informatizado, polo que as actuacións sobre o mesmo (altas, baixas ou modificacións), realizanse prácticamente ó día.É ó través de aquí donde se emiten certificacións ou informes relativos co movemento de poboación dentro do termo municipal.Periódicamente, as variacións do Padrón, remítense ó Instituto Nacional de Estatística, co fin de mante-lo Censo ó día.  Documentos necesarios para realizar trámites do Padrón:Calquera dos trámites que se dexensen realizar no Padrón de habitantes, pódese facer a través do Concello Dixital, se é usuario deste servizo.Se non desexa utiliza-lo Concello Dixital, pode dirixirse ó Concello onde lle darán toda a documentación necesaria, pero de tódolos xeitos debe acompaña-la seguinte: * Expedición de certificados de empadronamento; presentación do orixinal dun dos seguientes documentos: ...