Publicacións

ADMINISTRACIÓN

A Administración do Concello, é a encargada realiza-lo acordado po-los órganos de goberno, e de prestar todo tipo de servicios propios dun Concello ó cidadan. Dentro destes servicios, atópanse a Secretaría Xeral, Intervención, Tesourería, Servicios Sociais, Urbanismo, etc.