Publicacións

Xulgados

986 862 846    Pontevedra 986 805 994    Decanato Xulgados de 1 Instancia e Instrucción 986 202 813    N. 1 986 430 822    N. 2 986 210 335    N. 3 986 805 777    N. 4 986 201 812    N. 5 986 201 911    N. 6 986 200 835    N. 7 - Xulgado do Penal 986 805 896    N. 1 986 204 423    N. 2 - Xulgado do Social 986 202 212    N. 1 986 847 244    N. 2 986 202 012    N. 3 986 805 980 Xulgado de Menores VIGO 986 850 866    N. 1 986 805 679    N. 2 986 805 978    N. 3 986 433 237    N. 4 986 805 793    N. 5 986 805 782    N. 6 986 805 756    N. 7 986 201 875    N. 8 986 202 013    N. 9 986 202 314    N. 10 Juzgados do Penal 986 805...

Organismos de Xustiza

913 973 339   Audiencia Nacional - Audiencia Provincial 986 852 123   S. Primera 986 863 695   S. Segunda 986 845 177   S. Tercera 986 860 667   S. Cuarta 986 243 288   S. Quinta 914 327 900   Defensor Del Pueblo 915 490 400   Tribunal Constitucional 913 971 000   Tribunal Supremo 981 571 900   Valedor Do Pobo

Rexistros

986 833 018   Pontevedra 986 201 450   Rexistro Civil 986 847 244   Rexistro Mercantil 986 220 137   N. 1 986 805 693   N. 2Rexistro Civil - Vigo986 805 688   N. 1 986 805 798   N. 2 986 805 684   N. 3 986 201 712   N. 4 986 432 422   N. 5

DNI e Pasaporte

986 852 408   Pontevedra 986 817 236   Vigo 986 880 300   Marin 986 658 156   Salvaterra de Miño 986 600 221   Tui 986 511 800   Vilagarcia de Arousa

Instituto Nacional de Metereoloxía

807 170 388   Información Meteorolóxica Internacional 807 170 365   Información Meteorolóxica Nacional 906 365 336   Información Meteorolóxica Prvincial 24 h 986 170 372   Servicios Centrais Lugar da Igrexa, 21 (Ourense)