Publicacións

Estradas

900 123 505   Centro de Información da DXT 986 851 597   Xefatura Provincial de Trafico

Autobuses

986 842 639   Autobuses Urbanos. Pontevedra ESTACIÓNS DE AUTOBUSES986 866 301   Pontevedra 986 294 806   Vigo 986 570 030   A Estrada 986 781 179   Lalin 986 644 086   Ponteareas 986 565 650   Vilagarcia de Arousa

Aeroporto

986 278 100   Vigo - Iberia 902 400 500   Información Xeral e Reservas

Instituto Nacional da Seguridade Social

Oficinas Provinciais 986 805 800   Pontevedra 091                 Vigo 986 572 064   A Estrada 986 780 085   Lalin 986 640 000   Ponteareas 986 603 625   Tui 986 501 902   Vilagarcia de Arousa 981 540 814   Oficina de Coordinacion de Trasplantes En a Coruña913 142 406   Organizacion Nacional de Trasplantes

Servicio Galego de Saúde

 Dirección Provincial 061                 Urgencias 986 481 807   Vigo OUTROS SERVIZOS 981 594 422   Centro de Transfusións Sanguineas de Galiza986 421 534   Hermandade de Doantes de Sangede Pontevedra986 421 534   Hermandades de Doantes de Sange de Vigo900 616 263   Informacion Sobre a Tarxeta Sanitaria 900 166 565   Informacion Sobre Prestacións Económicas986 207 720   Instituto Provincial de la Saúde