Publicacións

EDICTOS

Mandato, orde ou decreto dunha autoridade. Citación pública realizada nos xulgados ou nos medios de comunicación para compeler a unha persoa, o cal o paradoiro descoñécese, para participar nun proceso.