Publicacións

INFORMACION MUNICIPAL

 No apartado de Infomación Municipal, vaise a atopar con toda aquela información que poida ser de interés xeral, procedente do propio Concello, como o Taboleiro de anuncios, acordos de organos de dirección, licitacións, ofertas de emprego, etc.