Publicacións

Poboación por grupos quinquenais

Alemania 0Francia 0Italia 1Reino Unido 0Resto de Europa 3Bulgaria 0Rumanía 0Marrocos 0Arxentina 1Bolivia 0Colombia 2Ecuador 1Perú 0China 0Oceanía 0Apátridas 0

Poboación por sexo e idades

0-4 121 habitantes5-09 123 habitantes10-14 148 habitantes15-19 205 habitantes20-24 258 habitantes25-29 271 habitantes30-34 222 habitantes35-39 250 habitantes40-44 258 habitantes45-49 222 habitantes50-54 196 habitantes55-59 205 habitantes60-64 193 habitantes65-69 194 habitantes70-74 206 habitantes75-79 165 habitantes80-84 85 habitantes85 e máis 86 habitantes

Evolución da poboación dende 1900 a 2005

Ano 1900, 5.603 habitantesAno 1930, 6.956 habitantesAno 1950, 9.290 habitantesAno 1981, 12.628 habitantesAno 1991, 3.633 habitantesAno 1992, 3.649 habitantesAno 2000, 3.538 habitantesAno 2001, 3.470 habitantesAno 2002, 3.444 habitantesAno 2003, 3.418 habitantesAno 2004, 3.380 habitantesAno 2005, 3.408 habitantes