Publicacións

Gandería en unidades gandeiras 1999

.

Censo agrario 1999

.

Aproveitamento de terras labradas

.