ORGANIGRAMA

Pleno
 
ALCALDE:
D. Xosé Manuel Fernández Abraldes.
 
CONCELLEIROS/AS:
D. José Antonio Landín Eirín.
Dna. María Teresa Roig Olona.
D. Jesús Manuel Moreira Falcón.
Dna. María Dolores Martiñán Camiño. 
D. Emilio Ucha Sartal
D. Roberto Rivas Reboredo.
Dna. María Amelia Cancela Canela.
D. Antonio Giráldez Outeda.
D. José Sanmartín Soto.
Dna. Digna Lía Rodríguez Barros.
 
Xunta de Goberno Local
 
ALCALDE:
D. Xosé Manuel Fernández Abraldes.
 
CONCELLEIROS/AS:
D. José Sanmartín Soto.
D. Roberto Rivas Reboredo.
Dna. Digna Lía Rodríguez Barros.