Iniciativa Xoven

Prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, DOG Núm. 43 Xoves, 1 de marzo de 2012

Orden e solicitude

 En Iniciativa Xove considéranse áreas de atención prioritarias para desenvolver mediante as iniciativas xuvenís as seguintes:

a) Proxectos de ocio e lecer educativo.

b) Proxectos relacionados coa creación de espazos para a comunicación e coas novas tecnoloxías.
oderán solicitar a axuda ao abeiro destas bases reguladoras:

Destinatarios/as.
-Grupos informais de mozos/as que desexen realizar unha iniciativa xuvenil e reúnan os requisitos establecidos no artigo 4 desta orde.

-Asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade que carezan de interese de lucro e as súas respectivas federacións sempre que, no caso destas últimas, o proxecto que presentan non sexa o mesmo que o de cada unha das asociacións/entidades que as conforman.