Admisión de alumnos en centros de Educación Infantil e Primaria sostenidos con fondos públicos.

Prazo:Do 1 de marzo ao 10 de abril de 2012 presentación da solicitude por 1ª vez.


O impreso orixinal que se facilita no Colexio Público Amor Ruibal en horario de 9:00 a 14:00. Teléfono Colexio Publico Amor Ruibal 986711249.
Aquí podedes consultar as Instrucións   da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión do alumnado para o curso académico 2012-2013".

Mais informacion: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria