Publicacións

ORGANIGRAMA

Pleno   ALCALDE: D. Xosé Manuel Fernández Abraldes.   CONCELLEIROS/AS: D. José Antonio Landín Eirín. Dna. María Teresa Roig Olona. D. Jesús Manuel Moreira Falcón. Dna. María Dolores Martiñán Camiño.  D. Emilio Ucha Sartal D. Roberto Rivas Reboredo. Dna. María Amelia Cancela Canela. D. Antonio Giráldez Outeda. D. José Sanmartín Soto. Dna. Digna Lía Rodríguez Barros.   Xunta de Goberno Local   ALCALDE: D. Xosé Manuel Fernández Abraldes.   CONCELLEIROS/AS: D. José Sanmartín Soto. D. Roberto Rivas Reboredo. Dna. Digna Lía Rodríguez Barros.  

MEMBROS DA CORPORACIÓN

ALCALDE Xosé Manuel Fernández Abraldes.   CORPORACIÓN BNG: Xosé Manuel Fernández Abraldes. Roberto Rivas Reboredo. María Amelia Cancela Cancela. Antonio Giráldez Outeda.   PSdeG-PSOE: José Sanmartín Soto. Digna Lia Rodríguez Barros.   PP: José Antonio Landín Eirín. María Teresa Roig Olona. Jesús Manuel Moreira Falcón. María Dolores Martiñán Camiño. Emilio Ucha Sartal.